Algemene voorwaarden

Toepasselijk recht, algemene voorwaarden

Op alle betrekkingen tussen Bruines & Erkamp en derden – relaties, cliënten en anderen – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Op alle opdrachten die Bruines & Erkamp uitvoert zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Bij het aanvaarden van onze opdrachten ontvangen onze opdrachtgevers een exemplaar van deze voorwaarden.