Controle en audit services

De registeraccountants van Bruines & Erkamp zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en zijn bevoegd tot het uitvoeren van accountantscontroles.

Onze dienstverlening op dit gebied:

  • De controle van jaarrekeningen

  • De controle van subsidie verantwoordingen

  • De controle van overige financiële verantwoordingen

Accountantscontrole met oog voor detail

Bij onze controles gaan we vaak verder dan een reguliere accountantscontrole. Net als u besteden wij veel aandacht aan de kritische bedrijfsrisico’s, maar we kijken ook naar de details. Bij (belasting-)controles achteraf blijkt vaak dat juist de kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke foutjes tot hoge correcties en boetes kunnen leiden.

Onafhankelijk en kritisch

Bij al onze opdrachten opereren wij onafhankelijk. Ons kantoor is niet verbonden of gelieerd aan andere (commerciële) organisaties. Onze controleaanpak is analytisch, risicogericht en met een kritische blik. Verschillen van inzicht gaan wij niet uit de weg, hier gaan wij professioneel en zakelijk mee om.

Inzichten delen

Vaak ontdekken wij bij onze controle punten die voor verbetering vatbaar zijn. In die gevallen delen wij onze bevindingen met u, in duidelijke taal en met bruikbare tips.